sahypa_banner
0d48924c1

BIZ hakda

d6df87a81

1991-nji ýyldan bäri döredilen Moershu sanitar enjamlary, 30 ýylyň dowamynda eýýäm üç sany zawod öndürdik, olar Şanhaý Moershu Corp. Development Co. Ltd., ZHEJIANG MOERSHU SANITARY EQUIPMENT CO., LTD we Zhejiang Moershu Intelligent Sanitar Ware Co., Ltd. Bu üç önümçilik zawody, Şanhaý Zhu jiajiao senagat zolagynda we Taizhou ykdysady aglomerasiýa sebitiniň Jiaojiang kiçi etrabynda, Zhejiang Taizhou akylly tualet şäherçesinde aýratyn ýerleşýär.Dürli görnüşli we gurşunly gyralar bilen enjamlaşdyrylan önümçilik hünäri hökmünde, size ýarym million taýýar önüm hödürläp bileris, esasanam akylly hajathana, keramiki däl sanitariýa önümleri, jakuzi wannasy, bug otagy, akril wannasy, agaç hammam mebelleri we ş.m.

.Yl
Döredildi
.Yllar
Tejribe
+
Şahadatnama
Sazlaýjylar
Ualyllyk çykyş

TEHNOLOGI .A ÖSÜŞ

d6df87a81

Üznüksiz telekeçilik ruhy we berk tehniki ösüş güýji bilen, MMA ýokary güýçli emeli ýörite şekilli basseýn / tank otagynyň temperaturasyny öndürmek boýunça milli oýlap tapyş patentini we nano-antibakterial polimer birleşdirilen sanitariýa enjamynyň milli peýdaly model patentini aldyk. soňky 30 ýylPatentlenen önümleriň köpüsi içerki boş ýerleri doldurýar.2000-nji ýyldan başlap, Zhejiang kompaniýasy ISO9001 halkara hil ulgamy şahadatnamasyny geçdi;2003-nji ýylda CEB CE şahadatnamasyny kabul etdi;2017-nji ýylda ABŞ CUPC şahadatnamasy.Şanhaý Moreshu Pujiang ýagtylyk bazasy hökmünde baha berildi;patent görkeziş kärhanasy, Zhejiang kompaniýasy esasy hususy kärhana hökmünde baha berildi;welaýat meşhur söwda belligi;milli ulanyjy hilini kepillendirýän önümler;milli hil barlagy hünärli ýaşyl we daşky gurşawy goramak önümleri;Hyzmat, abraý AAA derejeli kärhana;Hil bitewiligini we hukuklary goramak üçin görkeziş bölümi;Hytaýda hammam şkaflarynyň öňdebaryjy markasy;Hytaýyň akylly hammam önümleri we ş.m. üçin altyn baýrak

21249

BIZ bilen habarlaşyň

Akylly hajathana önümleriniň tehnologiýa gözlegleri we ösüşi we daşky görnüşi dizaýny adatdan daşary tizlikde işlenip düzülýär we tehniki hili we daşky görnüşi birinji derejeli.Munuň netijesinde Hytaýyň akylly hammam önümi altyn baýragyny, hil innowasiýa baýragyny we ş.m., pudagyň we bazaryň öwgüsini gazandyk.