sahypa_banner

Döwrebap hammam biderek kabinet diwary oturdyldy


 • ModelMUG2101-90
 • ÖlçegiBasseýn: 900x460x165mm
 • Esasy kabinet: 896x460x480mm
 • Gapdal kabinet: 1400x350x300mm
 • Aýna: 00800mm
 • MaterialBasseýn: rezin
 • Esasy kabinet: MFC + MDF
 • Kabinet: MFC + MDF
 • Aýna: LED aýna
 • CustöriteleşdirilenColoröriteleşdirilen reňk, ululyk, material.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Jikme-jiklik

  Suwa düşmek lezzetiň we lezzetiň bir görnüşidir.Zehinlilik, asyllylyk we moda Moershu sanitariýa önümleriniň ösüşiniň berjaý edýän şahsyýeti we tagamydyr.Adamlaşdyrylan dizaýn, jikme-jikliklere we innowasiýa ruhuna, güýçli döwrebaplyk, sungat we amalylyk, klassikler we ugurlar, moda bilen.

  Moershunyň hammam şkaflarynyň modasynyň, massasynyň we hiliniň takyk ýerleşişi moda köpçülik bazaryna ünsi jemleýär we hammam mebelleriniň töwereginde moda we hil duýgusy bilen janly hammam giňişligini döredýär.

  Biziň gözleg we barlag toparymyz bar

  Moershunyň dizaýny, öňdebaryjy ruhuna eýerýär we sarp edijileriň köp duýgur lezzetini höweslendirýär.Önüm dizaýny ergonomikanyň ýörelgelerine daýanýar we owadan daşky görnüşi we manipulýasiýa tejribesi, sarp edijilere marka bilen şahsylaşdyrylan emosional baglanyşyk gurmaga mümkinçilik berýär.Dürli görnüşli birinji derejeli Europeanewropaly dizaýnerler bilen pudaklaýyn hyzmatdaşlygy amala aşyrýarys we özboluşly stil saýlamalary we täze dizaýn düşünjeleri bilen köp sanly täzeçillikler getirýäris.

  Soňky 30 ýylda Moershu özüni yzygiderli gowulaşdyrdy we kämilleşdirdi, berk we ylmy hil dolandyryşyny döretdi.“Made in China 2025” strategiýasyna işjeň jogap beriň, nemes senagaty 4.0-ny kesgitläň, önümçilikde öňdebaryjy awtomatiki dolandyryş enjamlaryny, innowasiýa gönükdirilen, durmuş ýaly hilini hödürläň, ussatlygyň ruhuna eýeriň we ýüzlerçe million adam üçin sagdyn we akylly öý çözgütlerini hödürläň dünýädäki maşgalalaryň.Tebigy we kaşaň durmuş dörediň.

  MUG2101-90

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň