sahypa_banner

Kwadrat şekilli gara akylly hajathana


 • ModelMZN1702
 • Ölçegi660 x 400 x 450mm
 • MaterialKeramika + ABS
 • Kepillik2 ýyl
 • Satuwdan soň hyzmatOnlaýn tehniki goldaw
 • ArzaVanna, hajathana
 • ReňkPearl White / Şampan altyn / Pearlescent Gara
 • Hinguwmak tertibiGüýçli Whirlpool Sifhon
 • Atingyladyş tertibiFleş gyzdyrmak
 • GurnamakLander hatary
 • Çukur aralygy300 / 400mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Üstünlik

  4.0L Güýçli suw ýuwmak.

  Hapalanma ýok.

  Silindr korpusynyň gaty çalt ýuwulmagy, reňklemek aňsat däl.

  Bir düwme bilen 360 dereje awtomatiki arassalamak, sterilizasiýa täsiri saglyk aladalary bilen hoşlaşmaga mümkinçilik berýär.

  Suw buglarynyň atomizasiýasy arassalaýyş tehnologiýasy bilen utgaşdy.

  Howa-rifma-tolkun arassalaýyş tehnologiýasy, suwy tygşytlaýan we täsirli arassalaýan suwy köpürjikler bilen has amatly arassalaýyş tejribesini getirýär.

  Şol bir wagtyň özünde, arassalananda ýyly suw saklamak üçin derrew ýyladyş funksiýasyny kabul edýär.

  13 howpsuzlygy goramak.Diňe alada etmek bilen çäklenmän, köşeşdiriji hem.

  Suw çüýşesini derrew ýylatmak, esasy akym usuly, güýçli lagym akymlary, suw çüýşesi janly suw reaktiw sifon, skrab-sifon-gidrasiýa, bir gezekde lagym suwy, palçyk suw ýok, dykylmak kynçylyklaryndan gaça durmak.“Vortex” tehnologiýa kömek edýär, suw basyşynyň arassa däldigi barada alada etmegiň zerurlygy ýok, beýik gatly ýaşaýjylar 5 toplumlaýyn düzediş bilen pes suw basyşyny hem ulanyp bilerler.

  img (2)

  Jikme-jiklik

  Her gün arassa durmuş jandary saglyk bolsun.Adamlaryň durmuşynda Moershu durmuşynyň möhüm bölegine öwrüldi.Arassa durmuş diňe bir adamlara rahatlyk getirmän, eýsem saglygyň gadyryny bilýär.Moershunyň ussatlygy, her önümiň täsirli we ygtybarly bolmagyny üpjün edýär.Adamlaryň isleglerinden, özboluşly özüne çekijiligi we aýratynlyklary bolan dizaýn ýakymly tejribe getirýär.Ösen tehnologiýalar we ajaýyp materiallar bilen, çeşmeleriň yzygiderli ulanylmagyny göz öňünde tutup, arassalygy üpjün edip bileris.Moershu bize saglyk we rahat durmuş getirýär.

  Görüş gözelliginiň we amaly funksiýalaryň ajaýyp ýygyndysy.

  Ajaýyp ussatlyk ajaýyp, ajaýyp sungat görnüşini döredýär, ösen tehnologiýa berk arassalaýyş standartlaryna laýyk gelýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň