sahypa_banner

Lomaý çydamly erkin akril hammam

Daşky gurşaw taýdan arassa akril

Ossalpyldawuk reňk arassalamak üçin aňsat

3MM inçe gyrasy dizaýn giň içki suwa düşülýän otaga mümkinçilik berýär

Örän 120 ° ergonomiki dizaýn bilen, oturmaň ýa-da ýatmaň, iň amatlylygy hödürleýär.

Köp mukdarda işiňizi güýçlendirýän has bäsdeşlik bahasy bolar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Model

PY170-93

Material

Arassa akril

Ölçegi

1700 * 780 * 600 mm

Gaplamak

Carteke karton gaplamak ýa-da palet gaplamak

Hytaýdan deňiz daşamak üçin çykdajylaryň artmagy bilen, 2-3 konteýner ýeke-täk ibermek üçin palet gaplamagy kabul etdik, şol bir wagtyň özünde karton bilelikde iberiler.

Reňk

Ossalpyldawuk ak ýa-da mat reňk

Zeýkeş ýeri

Merkez

Şahadatnama

CUPC, CE

Özbaşdaklaşdyrma

OEM ýa-da ODM

Býudjetiňizi ýitirmän, sarylyga garşy, ajaýyp aýratynlyklar we çydamlylyk wannalary bilen üpjün edýäris.

Qualityokary hilli: ýokary öndürijilikli süýümli aýna berkidiji bilen ak deňiz derejeli akril bilen ýasalan hammam.

Döwrebap lýuks dizaýny: Çeper eserler hökmünde häsiýetlendirilen ýokary derejeli dünýä ussatlygy erkin söwda turbalary.

Ergonomiki taýdan iň oňat rahatlyk üçin bedeniň görnüşini bezemek üçin döredilen bu küýze nusgawy we häzirki zaman şygary bilen bezelendir.

Easyeňil gurnamak üçin deslapky suwag: Göni öňe gurnamak üçin eýýäm deslapky suwly wannalar.

Gurlan “Chrome overflow” we “Push” bilen işleýän tersine drena ..

QFF_2190

Eltip bermek

Deňiz ýük daşamak we hyzmat etmek

1. Eltip bermek we eltip bermek: Önüm wagtyna görä wagtynda eltip bermek.

2. Hyzmat etmek: 24 sagat onlaýn.

PY170-93
QFF_2189
QFF_2190

Sorag-jogap

S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

J: Biz zawod.Üç esasy önümçilik bazamyz bar.

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Adatça önümçilik wagty 30-45 gün.Mukdaryna görä.

S: Mysal nädip almaly?

J: Biziň bilen habarlaşyň we haýsy nusga gerekdigine göz ýetiriň.Umuman, nusgaňyzy öndürmek üçin 25-30 gün gerek bolar.

S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: Nusgalary tölemek, 100% öňünden.Umumy sargytlar, öňünden 30% T / T, iberilmezden ozal balans.

QFF_2219
QFF_2215
QFF_2214

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň