sahypa_banner

Uzyn ölçegli kaşaň hammam biderekligi


 • ModelBJ140
 • Basseýn1400x460x200mm
 • Esasy kabinet1390x476x830mm
 • Aýna1400x750x40
 • Basseýn goşuňHawa
 • Aýna goşuňHawa
 • Kran goşuň No
 • GaplamakAdaty eksport edilen karton
 • ArzaHammam
 • GarnituralarAýna + basseýn + şkaf
 • FunksiýaVanna biderekligi
 • MaterialBasseýn: polimarble / emeli daş
 • Esasy kabinetMFC
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümçilik Giriş

  Gel / palto bilen ak / gara reňkli basseýn, ýekeje gap, Adaty gaplama.

  Esasy şkaf, Agaç dänesi MFC, münýän nasos, ammar gutusy bilen, gara 304 poslamaýan polatdan, pol stili.

  LED aýna, kwadrat aýna.

  Bölejik tagtasynyň aýratynlyklary

  Sound Gowy ses siňdirişi we ses izolýasiýa öndürijiligi bar.

  Latal Gowy gapdal göterijilik ukyby.

  ● surfaceer tekiz, galyňlygy ýalňyş, hapalanmaga we garramaga çydamly, boýag we hormat goýup bolýar.

  ● Bahasy arzan.

  BJ-140

  Dürli ýagdaýlar

  Şkaf, hammam, ýatylýan otag, biderek otag, aşhana ýa-da goşmaça ammar talap edýän başga otag üçin ajaýyp.

  Poluňyzyň ýerini tutmaýan işlemegi we tygşytlylygy goşmak üçin diwara ýygnalyp bilner.

  Tebigy ýönekeý we amatly.

  Tebigy, ýönekeý, rahat durmuş pelsepesini görkezmek bilen, umumy dizaýn elmydama başlangyç nokady hökmünde ýaşamalydy, durmuşdan lezzet almagy, impersionistik çemeleşmäni görkezýärdi.

  OEM & ODM

  Productshli önümlerimiz özleşdirilip bilner.

  Islän zadyňyzy ululyklary, materiallary, şekilleri, reňkleri, logotipleri saýlap bilersiňiz.bahany aýtmazdan ozal, aşakdaky maglumatlary berip bilseňiz minnetdar bolarys:

  1. Ölçegi (Ini we Uzynlygy we Gusset)

  2. Mukdar

  3. Çap edilýän ýer we reňk

  4. Material gurluşy ýa-da galyňlygy

  5. Haryt şekili (halaýarsyňyz)

  Mümkin bolsa, ýokardaky maglumatlary bize bermegiňizi haýyş edýäris, aýdyň däl bolsaňyz, talaplaryňyza görä size iň gowy maslahat bereris.

  Aňsat hyzmat etmek

  Biderek zatlarymyz, mümkin boldugyça aňsat we ajaýyp döwrebap dizaýny üpjün edýän çydamly materiallar we bezegler bilen ýasalýar.

  Bidereklik, häzirki zaman hammam bezegi üçin ajaýyp we stil, jaýyň hammam, ofis myhmanhanasy, restoran, köpçülik ýerleri ýa-da islendik ýerde bolup biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň