sahypa_banner

Akril doňdurma ýumurtga şekilli hammam


 • ModelPY170-81
 • Ölçegi1700x800x580mm / 1600x800x580mm
 • MaterialAkril
 • Garnituralarposlamaýan polatdan aşýan we bürünç drena
 • Ulanysuwa düşmek / suwa düşmek
 • Amatly ýerhammam, myhmanhana, kwartira we ş.m.
 • Önümçilik prosesiönümçiligiň öň ýanynda taýýarlyk - materialyň we galybyň tassyklanylmagy - temperaturanyň sazlanylyşy - galyp - aýna süýümi - kesilen gyrasy - aşmagy - bölünen bogun - berkitme berkitmesi - gödek ýalpyldawuk we abatlaýyş - lak pürkmek - barlamak - polat gutarmak - barlamak - gaplamak
 • Hil barlagy3 barlag prosesi bar we her jikme-jiklik seresaplylyk bilen tassyklanýar.
 • Gurnama tertibia.armatura we tekizleýji gural taýýarlaň.
  b.Wannanyň derejesini düzmek üçin wannanyň tekiz aýaklaryny sazlaň.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Bir adam üçin amatly

  img (1)

  Bir adam üçin amatly

  Custöriteleşdirilen reňk (ak ýa-da gara), üstü (ýalpyldawuk ýa-da mat) bolup biler.Şeýle-de bolsa, möhüm zat, gymmat bahaly deňiz ýükleri köp müşderiniň göwrümi we girdejilerini azaltmak üçin azalmagyna sebäp boldy.Bu meseläni çözmek üçin, wannany gaplamagyň usulyny, asyl karton gutusyndan häzirki staka üýtgetdik.

  Sorag-jogap

  Wannada, mat wannasyny ýa-da ýalpyldawuk hammam saýlarsyňyzmy?Mat wannasynyň we ýalpyldawuk wannanyň gowy we erbet taraplaryny bilýärsiňizmi?

  Mat wannalary has dokumaly görünýär, ýöne saklamak kyn, ýalpyldawuk wannalary saklamak aňsat, ýöne has ýygy, şonuň üçin wannany görmek üçin lezzet almak üçin has köp wagt sarp edýärsiňizmi?Ara-da arassalamak üçin wagt tygşytlamak üçin açyk wannany saýlaň?

  img (2)

  Mysal

  Gaplamak: Adaty eksport karton gaplamasy ýa-da palet, müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplanyp bilner.

  Kepillik möhleti: bir ýyl

  Mysal: hilini we dizaýnyny tassyklamak üçin bir nusga üçin hiç hili mesele ýok.

  Haryt kepilnamasy: CE, hammam üçin CUPC.

  Zawodyň kepilnamasy: ISO9001 we ş.m.

  Kompaniýanyň tertibi: 1991-nji ýylda döredilen Moershu, dürli kategoriýa we öňdebaryjy tehnologiýa bilen profesinoal hammam sanitariýa önümlerini öndüriji.Moershu häzirlikçe üç önümçilik bazasyna eýe boldy: Şanhaý Moershu Corporation Development CO., LTD., Zhejiang Moershu Sanitar Equipment Co., Ltd we 30 ýyl öňdebaryjy, güýçli maýa güýji we R&D, Moershu keramiki däl sanitariýa senagatynyň taslama komitetiniň agzasy boldy we 100-den gowrak patent önümini gazandy.Moershu, “Hi-tech” kompaniýasynyň şahadatnamalaryna we ýokary hünär saglygy we howpsuzlyk daşky gurşawyna eýe.Önümde Zhejiang Made, CE, CUPC, Watermark, Cetl we ş.m. şahadatnamalary bar.

  img (4)
  img (5)
  zhu (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň