sahypa_banner

Akylly “Siphon” akylly hajathana poly


 • ModelAfina
 • Ölçegi680 x 416 x 467mm
 • MaterialKeramika + ABS
 • Kepillik2 ýyl
 • Satuwdan soň hyzmatOnlaýn tehniki goldaw
 • ArzaVanna, hajathana
 • ReňkPearl White / Şampan altyn / Pearlescent Gara
 • Hinguwmak tertibiGüýçli Whirlpool Sifhon
 • Atingyladyş tertibiFleş gyzdyrmak
 • GurnamakLander hatary
 • Çukur aralygy300 / 400mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehnologiýa

  5

  Arassalamak tehnologiýasy bilen birleşdirilen suw buglarynyň atomy

  Howa-rifma-tolkun arassalaýyş tehnologiýasy, suwy tygşytlaýan we täsirli arassalaýan suwy köpürjikler bilen has amatly arassalaýyş tejribesini getirýär.

  Şol bir wagtyň özünde, arassalananda ýyly suw saklamak üçin derrew ýyladyş funksiýasyny kabul edýär.

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Akylly hajathanamyzda on üç sany howpsuzlyk goragy bar, arassa durmuş her gün saglyk we howpsuzlygy döredsin.Önüm Watermark we CETL şahadatnamasyny tassyklady.

  Elleriňizi boşadyň, has arassa we has akylly

  Duş otagynyň tagamy durmuşdan lezzet almak üçin möhümdir.

  Wannalarymyz, býudjetiňizi bozman stiliňize laýyk gelýän ýokary hilli materiallardan ybarat.Düşünjeli jikme-jiklikler bilen özboluşly häsiýetli we üýtgeşik häsiýetli hammamlary döretmäge ruhlandyrdyk.Netijede, hammamyňyz üçin jümle, dizaýnyň çuňlugynda özüňizi synlamaga çagyrýan mahaly tagamyňyzy we stiliňizi görkezýär.

  4

  Geljekki hammamyňyz

  Akýan we deňsiz-taýsyz deňagramly egriler, ýönekeýligi we çeper nuansy döredýär.Perde gündelik durmuşyň iň döwrebap däp-dessurlary bilen häzirki zaman, owadan we sazlaşykly tejribe üpjün edýär.

  Häzirki epidemiýa ýagdaýyny göz öňünde tutup, müşderileriň gözleg talaplary üçin harytlary onlaýn gözden geçirip, her önümiň jikme-jikliklerini surata düşürip bileris we wideo we suratlary tassyklamak üçin müşderä iberip bileris.

  Müşderiniň talaplaryna laýyklykda berk ýerine ýetiriljek üçünji tarap gözlegini hem saýlap bilersiňiz.

  Önümi onlaýn görmek üçin wagt bellemek üçin hoş geldiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň