sahypa_banner

Maşgala üçin “Whirlpool” köp funksiýaly tegelek massa bath wannasy


 • ModelMA168
 • Ölçegi1800x1800x600mm
 • MaterialAkril
 • Funksiýa1.TV 2. Çyra 3. Massa 4. 4.Ozon 5. Saz 6.Blower
 • KranGoşulýar
 • Satuwdan soň hyzmatOnlaýn tehniki goldaw
 • StilIçerki
 • Uzynlyk1.8 m
 • ArzaMyhmanhana, Öý myhmanhanasy Ofisi Wila hammam
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Üstünlik

  Uzakuzi

  Uly içerki giňişlik, hammam üçin has uly hammam ýerini hem düzüp bileris.

  Omhli taraplaýyn serfing massa 360y 360 ° , konfortable spa ýadaw derini rahatlandyryp biler we küýzäniň suwy gaýtadan işlenip bilner.

  8 gözenek köpürjikli ýadro massaagey, silindriň düýbünden suw, arka we aýaklary suw akymynyň täsiri bilen massaage ediň.

  Gowy izolýasiýa suwuň temperaturasy, izolýasiýa üçin akril list + izolýasiýa gatlagyny güýçlendirmek, hammamdan lezzet almak üçin has amatly bolýar.

  Gowy material, önümçiligiň standartlaryndan, täze akril çig maldan has ýokary hammam ýasaýar.

  Agramdan gorkman, 500KG göterip biler.

  Önümiň aýratynlygy we ulanylyşy

  Wannalarymyz, býudjetiňizi bozman stiliňize laýyk gelýän ýokary hilli materiallardan ybarat.Düşünjeli jikme-jiklikler bilen özboluşly häsiýetli we üýtgeşik häsiýetli hammamlary döretmäge ruhlandyrdyk.Netijede, hammamyňyz üçin jümle, dizaýnyň çuňlugynda özüňizi synlamaga çagyrýan mahaly tagamyňyzy we stiliňizi görkezýär.

  Geljekki hammamyňyz

  Akýan we deňsiz-taýsyz deňagramly egriler, ýönekeýligi we çeper nuansy döredýär.Perde gündelik durmuşyň iň döwrebap däp-dessurlary bilen häzirki zaman, owadan we sazlaşykly tejribe üpjün edýär.

  Birmeňzeş giňişlik, dürli duýgy."Wannada" sebäpli suwa düşmäge aşyk boluň.

  Moershu massa bath wannasynda amatly suw basyşy massaagey bar, akril material ekologiýa taýdan arassa we ýylylygy tygşytlaýar, görnüşi üýtgäp biler.

  4
  5

  Haýsy wannany has gowy görýärsiňiz?

  Massa tub çüýşesi, doňdurma çüýşesi, gurlan çüýşe?Artificiala-da emeli daşdan ýasalan hammammy?Her niçigem bolsa, hammam näme bolsa-da, üpjün edip bileris.

  surat beýany

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň